Sosyoloji Nedir?

Hiç durmadan düşünüyor, konuşuyor, bir şeyler yapıyoruz. Sürekli birbirimizle, kendimizle, diğer canlılarla, şeylerle vb etkileşim halindeyiz. Evden hiç dışarı adım atmadığımızda, internetin uçsuz bucaksız deriliklerinde kaybolup gittiğimizde dahi devam ediyor bu etkileşim hali. Tek başımızayken bile aslında hep bir toplumsallığın gölgesinde yaşıyoruz. Tam da bu noktada bize ışık tutacak bir yardımcı var: Sosyoloji. İnsanın toplumsal … Read more

Muhteşem Gatsby – Yitik Kuşağın İncisi

Muhteşem Gatsby Muhteşem Gatsby hiç şüphesiz en büyük Amerikan romanlarından birisi. Ama sırf Scott Fitzgerald 1920’li yıllara tanıklık eden öyküsünü lirik bir dille anlattığı için değil. Ya da okuyucuyu adeta bir labirente girmişçesine renklerin ince ayrıntılarında, sözcüklerin müzikal iniş çıkışlarında dolaştırdığı için de değil. Fitzgerald tarihin önemli bir döneminde insanlık durumunu ele alıyor. 1920’li yıllarda … Read more

Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar – Mircea Eliade

Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar Mircea Eliade’nin önemli çalışmalarından. Bildiğimiz dünya, düşünülenden hep daha geniştir… Bazen katı bir bilimsel gerçeklik içinde kalır. Bazen de kültürel modalar halinde kendine daha geniş bir halka bulan eğilimlerle farklı düzeylerde yeniden yorumlanır. Astroloji, totem, sihir ve büyü bu eğilimlerden bazılarıdır. Ünlü dinler tarihçisi Mircea Eliade’nin eserlerinde … Read more

Cazın Büyük Şefi Miles Davis’ten Time After Time

Cazın Büyük Şefi Miles Davis ‘ten Time After Time Geçenlerde Miles Davis ‘in kayıp günlüğü bulundu. Miles Davis meğer kuru fasulye düşkünüymüş. Kuru fasulyeyi haftada en az 3 gün yemezse olmazmış. Arkadaşı Ahmet Ertegün aracılığıyla ünlü Türk şef Abuziddin Ebubekir’in speciyal tarifini buldurmuş. Evinde de bu tarifi kendi denermiş Cazın Büyük Şefi.   Her zaman … Read more

Anlamadan Korktuğumuz Masal En Doğrusudur

All That CAZ Çeviri nedir? En doğru masal anlamadan korktuğumuzdur.   I Bir şeyi tanımlarken, aynı zamanda o şeyi yaratırız, der Spinoza. Öyleyse tanımlama ile hakikat özdeştir. Aslında yarattığımız, o şeyin kavramıdır. Ama öyle olsa bile, soyut bir şey, gerçek olabilir. Soyut olanın bir maddiliği olabilir. Çevirinin gerçekliği de böyledir işte. Yabancı bir evreni tanımlıyor, … Read more

Teknik bir yere kadar… yeter ki içinde duygu olsun –John Coltrane

Teknik bir yere kadar… yeter ki içinde duygu olsun –John Coltrane Coltrane bu lafı ettiğinde hiç şüphesiz ki tekniği çoktan aşmıştı. Saf bir duygu peşindeydi. Kim bilir belki de büyük cazcıların bir noktadan sonra kendilerini hep bluescu sayması bundandır. John Coltrane 1926 yılında doğdu. 1967 yılında öldü. ABD’li caz saksafoncusu ve bestecisi 1960’larda ve 1970’lerde … Read more

Görme Deneyimi Ulysses’in Bakışı

Görme Deneyimi Ulysses ‘in Bakışı Ulysses “Genç bir kahraman dünyayı gezer ve zekâsının, cesaretinin ve tutkularının sınandığı birçok serüven yaşar; en sonunda oluşumunu tamamlayıp evine döner. Odysseia’dan Joyce’un Ulysses’ine dek karşılaştığımız mekân-zaman-özne kuruluşu budur… … Bir resim sergisinde öznenin deneyimini tek bir duyu biçimlendirir: Görme. Sergiyi gezen kişiye sunulan görünümler, resmin konusunu oluşturan yerlere, mekânlara … Read more

Gilles Deleuze: Hayat bir zaman akışı… bir oluştur.

Gilles Deleuze – Hayat bir zaman akışı… bir oluştur. Gilles Deleuze Türkçe çevirilerine bir göz atalım. Hayat bir zaman akışı veya bir oluştur: bir etkileşimler veya algılar bütünüdür. Her algı kendi dünyasına açılır. Tüm bu dünyaların üzerinde ve ötesinde sanal bir bütün vardır. Sinemada dünyanın algılanışını sabit ve düzenleyici bakış açısından kurtarırız. Sinemanın ilk yıllarında hareket-imaj ile … Read more

Yunan Felsefesinde Şarabın Rolü

Yunan Felsefesinde Şarabın Rolü Yunan Felsefesi. Felsefe ile şarap arasındaki en açık bağlantıya Antik Yunan’daki sempozyumlar, yani şölenlerde rastlarız. Bunlar esasen derin felsefi diyalogların yaşandığı şarap partileridir. Yunanlılar şarabı akşam yemeğinde içmezlerdi. Bu tür etkinliklere ayrılmış özel bir mekân olan andronlara çekildiklerinde yemekten sonra içerlerdi. Seremoniler, tanrıların, ölmüş kahramanların ve ataların şerefine kadeh kaldırarak başlardı. … Read more

Yemek Kitabı: Fas Yemekleri

Fas Yemekleri Yemek Kitabı Fas yemekleri Türk yemekleri de dahil olmak üzere Akdeniz mutfağını yıllardır araştıran ünlü yemek yazarı Paula Wolfert’ten nefis bir kitap. New York Times önemli yemek kitapları arasında sayıyor. Paula Wolfert Fas yemek pişirme sanatını yıllarca inceledikten sonra güveç yemekleri ve Fas mutfağını anlatan kitaplar, makaleler yazmış. Wolfert neredeyse bir etnograf titizliğiyle … Read more

Fas’tan tatlı bir esinti Hindi Zahra

Fas’tan tatlı bir esinti Hindi Zahra Fas’tan tatlı bir esinti Hindi Zahra Fas’ta doğmuş. 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Fransa’ya göç etmiş. Burada müzikle ilgilenmeye başlamış ve caza merak salmış. Kimileri onu yeni Bille Holiday olarak kabul ediyor. İlk albümü Handmade’i 2010 yılında çıktığında albümün Beautiful Tango parçası listelere girdi ve Zahra’nın sesini büyük kitlelere duyurmasını … Read more

Zaman bir yanılsamadır, peki ya öğle yemeği zamanı?

Zaman bir yanılsamadır, peki ya öğle yemeği zamanı?

Saat zamanın durmasını, hayatın kişisel-olmayan ölümünü veya yokluğunu anlatır. Şiirde bahsedilen his her türlü kişiden kopuktur, “Bir huşu…”. Bu şiir somut bir bozulmuş makine imgesi sunar. Korku duygusu tamir edilmeye karşı koyan, söz dinlemez bir şekilde bozulmuş direngen bir saat ile ilerleyen ve her türlü hayatı kişisel-olmayan bir “Kibirle” bölen zaman arasındaki kopukluk aracılığıyla yaratılır. Şiir her ne kadar, zamandaki her türlü hayatı akıl ermez, gizemli bir şekilde çekip alan Tanrı’ya gönderme yapsa da (“Ve O”), bu korkuyu konumlandırıp sınırlandırmamıza yardımcı olacak kabul edilebilir bir Tanrı değildir bu. Korku, dehşet, varolmama ve bölme şiirde adlandırılmaz, ama sahip olduğumuz zaman imgeleri (“Kadrandaki Hayat”) ile zamanın nihai hâkimiyeti (“Ve O…”) arasında çağrıştırılırlar. Dickinson’ın şiirleri korku duygusunu gündelik anlayışın –deprem ve diğer afetler gibi bizi kişisel olarak korkutan şeyden korktuğumuz gündelik korku anlayışının- ötesine taşır ve kişisel-olmayan biçimde sunulan bir “korku”ya yerleştirirler.

Zaman bir yanılsamadır öyle mi? Peki Ya Durmuş Bir Saat

Emily Dickinson’un (1830-1886) çoğu şiiri en zararsız nesneleri ve durumları betimler ama bunu bir korku dili veya ruh hali aracılığıyla yapar. Bu kısmen, nesnelere başvurularak değil ama ritimler ve duraklamalar aracılığıyla gerçekleştirilir öyle ki korku duygusunu yaratan bir eksiklik, bir aksaklık, bir tereddüt veya bir dizginlenme hissidir: ne bir karaktere yerleştirilmiş ne de bir nesneye yönelmiş bir korkudur bu. Aşağıdaki 287. Şiir, Dickinson’a özgü çizgilerle bölünmüş imgeler tekniğiyle yazılmıştır; öyle ki şiirin merkezinde herhangi bir konuşucu veya karakterden çok bir nesne ve onunla ilgili duygular bulunuyordur. Şiir bir nesnenin bakış açısına bürünür; buradaki örnekte, durmuş bir saatin.

Zaman bir yanılsamadır

Bir saat durdu –

Şöminenin üstündeki değil ama –

Cenevre’nin en iyi ustaları bile

Oynatamaz iplerini kuklanın –

İşte boşlukta sarkıyor hâlâ –

 

Bir huşu ile kaplandı saatin parçaları!

Rakamlar acı çekerek kamburlaştı –

Derken ürperdi Ondalıklar –

Derecesiz Öğle ile –

 

Doktorları uyandırmayacak –

Bu kardan Sarkaç –

Tamirci çalıştırmaya uğraşsa da onu –

Çalışmayacak –kesinlikle Hayır-

 

Yaldızlı ibrelerin baş eğişleri –

Narin Saniyelerin  baş eğişleri –

Onlarca yıllık Kibir

Kadrandaki hayat –

Ve O’nun arasında –

(Dickinson 1975)

 

 

 

Farkı yaratan çaldığınız notalar değil, çalmadığınız notalardır -Miles Davis

Farkı yaratan çaldığınız notalar değil, çalmadığınız notalardır -Miles Davis Yine bir Miles Davis klasiği: Tutu. 1986’da yayınlandı. Şarkıyla aynı ismi taşıyan albümdeki tüm besteler ve düzenlemeler Marcus Miller’a ait. Gerçi başta albüm için Prince düşünülüyormuş. 3 şarkı ise Marcus Miller ile diğer sanatçıların imzasını taşıyor: Miller, “Tomaas”ı Miles Davis ile, “Backyard Ritual”i klavyeci George Duke … Read more

Kumdan Kaleler, bir Afrika Masalı

Kumdan Kaleler Kumdan Kaleler. Hiçbir şey hiçbir yerden başlamaz; son bulmaz da. Şu ünlü “Panta Rei”, `her şeyin aktığı’ deyişi gibi. Her şey sürekli bir akış, bir değişim içindedir. Ama değişmeyen bir şey var:  Değişkenliğin Sürekliliği. Harlem, The Black Gettho yazarı Kenneth Clark‘ın demesiyle burası –bu kilise, meyhane ve zenci yuvası– siyasal, kültürel, özellikle de … Read more

Ah şu New York!

Ah şu New York! New York Manhattan’da Beşinci Cadde ile Kırk Beşinci Sokağın kesiştiği köşede bulunan Harbor’s Cafe’ye girip bir kahve söyledim kendime. Adetler her yerde farklı oluyor. Söylüyorsun ama aslında kalkıp kendin alıyorsun. Belki barla bütünleşmeden önce yapsan bu işi, daha verimli olacak. Boşa enerji harcamış olmayacaksın en basiti. Henüz üzerimdeki yorgunluğu atabilmiş değilim. … Read more

Lennon’ın Anısına

Lennon’ın Anısına Beatles. John Lennon’ın ilk göz ağrısı. Biraz nostalji. Fazla söze gerek yok. A Hard Days Night. Takvimler 1964 yılını gösteriyor. Liverpool’lu 4 genç çok yakında dünyayı değiştirmek üzere olduğunun henüz farkında değil. Ama bunu başaracaklar. Yer yerinden oynayacak. A Hard Days Night yönetmen Richard Lester’in çağdaş rock n’roll komedisi, Beatles’ın da ilk uzun … Read more

En Doğru Masal Anlamadan Korktuğumuzdur…

En Doğru Masal Anlamadan Korktuğumuzdur… Seni Kara kedi seni –Kedi Kara, kedi çirkin, uğursuz Kedi– Ama Kara olmalıdır, Kara kokmalıdır Bebop. İnanırlar ki “en doğru masal anlamadan korktuğumuzdur”; korkutmalıdır Bebop, anlaşılmaksızın. Takvimler 1940 yılını gösterdiğinde Harlem dört-bir yandan kaçıp gelen ve bu izbenin küçük kulüplerini kendilerine sığınak seçen, arayış içindeki müzisyenlerle dolup taşar. Yeni bir … Read more

Öyle bir şey yaratacağız ki çalamadıkları için çalamayacaklar!!!

Caz caz caz Cazın kültürel emperyalizmin bir sömürü nesnesine dönüşmesiyle, kendisini ifade edemeksizin yok olma tehlikesiyle yüz yüze gelen Siyah estetik, çözümü varoluş koşullarını da belirleyecek olan Bebop’da bulur. 40’larda bir Kara milliyetçilik furyası içinde açığa çıkan Bebop’da. Kedi torbadan fırlamıştır. “Öyle bir şey yaratacağız ki çalamadıkları için çalamayacaklar!!!, araklayamayacaklar.”  Araklanması, tartaklanması güç, zengin ritimlerle … Read more

Teknik bir yere kadar… yeter ki içinde duygu olsun –John Coltrane

John Coltrane John Coltrane caz tarihinin en ilginç simalarından birisi. Sadece ilginç değil, aynı zaman da en önemli saksafoncularından biri. Duygu onun için hep ön planda. Kendisi de aşırı spiritüel bir kişilik ayrıca. Eski okumalarımdan anımsadığım kadarıyla, aşırı ketum, içine kapanık bir kişiliği var. Sürekli bir arayış içinde sanki; hep saf duygunun peşinde. Bu arayış … Read more

Harlem

Harlem Harlem The Black Gettho yazarı Kenneth Clark‘ın demesiyle burası –bu kilise, meyhane ve zenci yuvası– siyasal, kültürel, özellikle de ekonomik bir sömürge. Karalar içinse özel bir öneme sahip Harlem. Kara kültürün kendisini var etme savaşımında doldurulamaz bir yeri var. Öyküsü I. Dünya Savaşı sonrasında Kara halkın beyazlarla eşit haklar edinme, seslerini duyurabilme çabalarının kendilerini … Read more

Kedi Kara, Kedi Çirkin, Uğursuz Kedi…. Caz

Kara Kedi The Black Gettho yazarı Kenneth Clark‘ın demesiyle burası –bu kilise, meyhane ve zenci yuvası– siyasal, kültürel, özellikle de ekonomik bir sömürge. Karalar içinse özel bir öneme sahip Harlem. Kara kültürün kendisini var etme savaşımında doldurulamaz bir yeri var. Öyküsü I. Dünya Savaşı sonrasında Kara halkın beyazlarla eşit haklar edinme, seslerini duyurabilme çabalarının kendilerini … Read more

Sri Lanka Ev yemekleri: yemek kitabı: Rice and Curry

Sri Lanka Ev yemekleri Sri Lanka Ev yemekleri: yemek kitabı: Rice and Curry Bu hafta sizlere 2 yemek kitabı tanıtacağım. Her ikisi de, New York Times’ın yılın en dikkat çekici yemek kitapları listesine girmiş. Kitaplardan ilki RICE AND CURRY: SRI LANKAN HOME COOKING (Pirinç ve Köri: Sri Lanka Ev Yemekleri). İkinci kitabı Çarşamba’ya tanıtacağım. Aslında … Read more

Enginarlı Zeytinli Bakla – Yunan Adaları’ndan Bir Lezzet Esintisi

Enginarlı Zeytinli Bakla – Yunan Adaları’ndan Bir Lezzet Esintisi Yine Yunan Adaları’ndan uyarlanmış pratik bir meze tarifi. Enginarlı Zeytinli Bakla. Marine Enginarlı Bakla tarifini okuyarak taze enginar ve baklaları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yapım süresi uzayacak, ama zahmetinize değecek doğrusu. Zoru sevenler tıklasın: Marine edilmiş enginarlı bakla  Enginarlı Zeytinli Bakla 4 kişilik 1½ su bardağı dondurulmuş … Read more

Rustica İspanyol Ev Yemekleri -yemek kitabı

Rustica İspanyol Ev Yemekleri İspanyol Ev Yemekleri, Şef Frank Camorra ile yemek yazarı Richard Cornish’den özgün bir yemek kitabı. İspanyol Ev Yemekleri kitabının ilginç bir ortaya çıkış öyküsü var. Aslen Barcelona doğumlu olan Frank, 5 yaşına kadar Córdoba’da yaşamış. Frank’ın Flamenco sevgisi buradan geliyor olsa gerek. Daha sonra Frank ailesiyse Avustralya’ya göç etmiş. Sıla hasreti ağır basınca 2000 … Read more

Geleneksel ile yeninin buluşması acaba nasıl bir sonuç verir?

Geleneksel ile yeninin buluşması acaba nasıl bir sonuç verir? Geleneksel ile yeninin buluşması acaba nasıl bir sonuç verir? Bu acaba ne demek? The Radio Dept İsveçli bir Dream Pop grubu. Dream Pop için Alternatif Rock ve Pop Rock’ın birleşiminden doğan bir alttür olduğu söyleniyor. Müzik yazarı John Bergstorm’a göre, eski “Beatle” George Harrison’ın 1970 Kasım’ında … Read more

Ya siz nasıl yapıyorsunuz?

Ya siz nasıl yapıyorsunuz? Peki siz nasıl yapıyorsunuz? Bilmiyorum ama İlk kez Yemek Yapanlara 7 Öneri verebilirim. 1. Asla işe düzinelerce tencere tava setleri alarak başlamayın. Birkaç tencere ve tava yeterli. Daha sora ustalaştıkça ihtiyacınıza göre alarak büyütürsünüz. 2. Kaliteli iyi bir bıçak alın. Çok işlevli bir şef bıçağı en iyi seçim olur. Ve bu … Read more

Limon her zaman ekşi olmaz

Limon her zaman ekşi olmaz Limon namı diğer LemON. Grup 2012’de LemON, 2014’te Scarlett ve 2015’te Etiuda zimowa isimli albümlere imza atmış. Ülke çapında Bir yetenek yarışmasında keşfedilmişler. Kısa kariyerlerine pek çok ulusal ve uluslararası müzik ödülü sığdırmayı başarmışlar. Grubun vokalisti İgor Herbut müzikleri için şöyle diyor: “Sevin, hissedin ve ihtiyacınız olanı alın.” Polonyalı grup … Read more

İçimizi ısıtacak bir tarif: Çorba, kahve, ne olursa

Öyle bir tarif ki içimizi ısıtacak : Çorba, kahve, ne olursa Yazalım da bir tarif ne olursa olsun. Bakın adamlar yapmış. Bir yemek bulmuşlar. Isıtıyorsunuz başka oluyor. Soğutuyorsunuz başka oluyor. İspanyol domates çorbasından söz ediyorum. E madem öyle, biz de gaza basalım. Gazpacho Malzeme 4-6 adet olgun domates 1 diş iri sarımsak, ince dilimlenmiş ½ … Read more

Sebzeli mi, yoksa orman meyveli mi?

Sebzeli mi, yoksa orman meyveli mi? Sebzeli mi? Güveçte Mevsim Sebzeli Tavuk Yahni Süre: Yaklaşık 1 saat / 4 Kişilik Not: Tavuğunuzu bütün alıp kasabınıza 8 parçaya böldürüp kanatları daha sora kullanmak üzere, örneğin tavuk suyu yapmak için ayırabilirsiniz. Malzeme 1 bütün tavuk, yaklaşık 2 kg 2 tatlı kaşığı kosher tuzu 2 tatlı kaşığı taze … Read more

Mutfak yaratıcılık ister: Haydi hiç olmayan bir tarif

Mutfak yaratıcılık ister: Haydi hiç olmayan bir tarif Mutfak yaratıcılık isteyen bir mevzu. Hint yaşama sanatı ve bilimi Ayurveda  “Ne yiyorsak, oyuzdur” diyor.  Canlılara yön ve şekil veren yiyecekler aynı etkiyi dünya tarihi üzerinde de gösteriyor. Dünya tarihinin önemli bir kısmını “yiyecek savaşları” olarak okumak mümkün.   Tabii yiyeceklerin kendi başlarına da bir tarihi var. … Read more