Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar – Mircea Eliade

Paylaşmak güzeldir

Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar

Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar

Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar Mircea Eliade’nin önemli çalışmalarından. Bildiğimiz dünya, düşünülenden hep daha geniştir… Bazen katı bir bilimsel gerçeklik içinde kalır. Bazen de kültürel modalar halinde kendine daha geniş bir halka bulan eğilimlerle farklı düzeylerde yeniden yorumlanır. Astroloji, totem, sihir ve büyü bu eğilimlerden bazılarıdır. Ünlü dinler tarihçisi Mircea Eliade’nin eserlerinde birbirinden farklı kültürlerde kendine yer edinen sembol ve imgeler, inanç ve mitler arkaik bir kökeni işaret ederler. İnsanın kutsal ile kurduğu bağdır bu.

Eliade popülerliğin tuzağına düşmeden bu sahadaki ustalığını gösterir. Okültizm, ezoterizm, büyücülük, Avrupa büyücülüğünün tarihyazımı, ölümün kökenine dair mitler, sanatçıların eserlerinde kültürel yaratımın gizli kodları, anlamları ve değişmeyen arketipler ve bu suretle kültürel modalara getirilen eleştiriler Eliade’nin bu kitapta incelediği bazı başlıklardır.

Uzun yıllar süren araştırmaların ürünü olan bu yazılarda Eliade’nin yaşamı boyunca yaptığı çalışmaların genel bir özeti sunuluyor. Mircea Eliade akademik ve ortodoks geleneklerin dışında, her aşamada kendi özgün buluşlarını sergiliyor. Eliade’nin keşiflerinde, çeşitli yüzyıllarda ve farklı kültürlerde inanç ve kutsal arasındaki ilişkinin hiç de yalınkat ve düz bir çizgiyi takip etmediği görülecektir. İnsan bulunduğu o küçücük noktadan bütün bir dünyayı, evreni, yıldızları, ruhu, iyiliği ve kötülüğü, melekleri, şeytanları ve Tanrıyı nasıl yorumlamıştır? Ve daha da önemlisi, hangi tinsel nedenlerden ötürü insan kendi benliğini arzın merkezine sıkı sıkıya sabitlemiş ve buradan kâinatı seyre dalmıştır?

http://www.dr.com.tr/Kitap/Okultizm-Buyuculuk-ve-Kulturel-Modalar/Mircea-Eliade/Hobi/Parapsikoloji/urunno=0001682188001

http://www.dogubati.com/okultizm-buyuculuk-ve-kulturel-modalar-422

KİTAPTAN

Günümüzde özellikle gençlik kültüründe benzer bir şey gerçekleşiyor. Öncelikle, mevcut –dinsel, etik, toplumsal, politik– kurumlardan duyulan bir rahatsızlık var. Geçmişle bağların kopması varoluşsal bir ikirciklik yaratıyor: bir taraftan, kendisini her tür kurala, dogmaya ve genelde düzene karşı saldırganlık ve isyan biçiminde dışa vuruyor –düzen, kurallar vb. bilinçdışında bir tür modern Engizisyonun tahakkümüne ve zulmüne benzetiliyor. Tüm bunlar aynı temel dürtüyle ilintilidir: kişinin anne babasının ve büyük anne ve büyük babasının anlam dünyalarının ötesine geçmek ve “başlangıcın” yitirilen anlamını ve sonsuz mutluluğunu geri kazanmak ve böylece dünyada yeni ve yaratıcı bir varoluş tarzını keşfetme umudunu korumak.

 

 

Paylaşmak güzeldir

3 thoughts on “Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar – Mircea Eliade”

Leave a Comment