Sosyoloji Nedir?

Hiç durmadan düşünüyor, konuşuyor, bir şeyler yapıyoruz. Sürekli birbirimizle, kendimizle, diğer canlılarla, şeylerle vb etkileşim halindeyiz. Evden hiç dışarı adım atmadığımızda, internetin uçsuz bucaksız deriliklerinde kaybolup gittiğimizde dahi devam ediyor bu etkileşim hali. Tek başımızayken bile aslında hep bir toplumsallığın gölgesinde yaşıyoruz. Tam da bu noktada bize ışık tutacak bir yardımcı var: Sosyoloji. İnsanın toplumsal […]